- گروه الکترونیک
 

هدف از ايجاد گروه الکترونیک، انجام پژوهش بر لبه زمینه های پیشرفته در رشته الکترونیک ، به منظور رفع  بخشی از نیازهای کشور در این بخش و همچنین بومی نمودن بخشی از فنآوری های روز دنیا می‌باشد . در این راستا فعالیت های گروه الکترونیک حول زمينه های زیر تمرکز يافته است :

 

  ●       طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم های ابزار دقیق در بر گیرنده چند فناوری

  ●       جمع آوری، پیش پردازش و پردازش سیگنال

  ●       تصویربرداری، پیش پردازش و پردازش تصویر

  ●       شبکه راداری امن

  ●       کاربرد پردازش سيگنال در آزمون غيرمخرب مواد

  ●       آزمون وتحلیل سیستم های صنعتی

  ●       طراحي و پياده سازي مدارهاي مجتمع صنعتي

مدیریت
هیئت علمی
هیئت علمی همکار
کارمندان
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف