تجهیزات و امکانات:

- سيستم پردازش سيگنال مبتني بر FPGA

- سيستم طراحي و ساخت آنتن هاي ميكرويو

- نرم افزار سيستم پشتيباني الكترونيكي ESM

- سيستم تصويربرداري و پردازش براي تشخيص نقص قطعات و محيط هاي فلزي به كمك شار مغناطيسي نشتي

- سيستم تصويربرداري و پردازش براي تشخيص نقص قطعات و محيط هاي فلزي به كمك امواج ماوراء صوت

- نرم افزار طراحي و توسعه خوردگي  در سيستم هاي آزمون غيرمخرب مبتني بر ANSYS

- نرم افزار آزمون هاي آماري الگوريتم هاي رمز

- نرم افزار تحليل تواني در رمزنگاري

- سيستم كامل باز شناسي و تشخيص اجسام از طريق پردازش تصوير

- سيستم   عملیاتی مکان یاب ماهواره ای به کمک GPS و  GSM  با امکان ارسال گزارش به صورت بدون سیم

- سيستم هاي كد كننده‌صحبت و اطلاعات با نرخ بيت بسيار پايين

- الگوریتمهای نهان سازی اطلاعات شامل نشانگذاری ، نهان نگاری و نهان کاوی

- نرم افزار و سخت افزار سیستمهای مبتنی بر DSP

- بانك هاي اطلاعاتي تصاوير ثابت، فايل هاي ويديو و فايل هاي صوتي به منظور فراگيري و آزمون ماشيني

- سيستم هاي تشخيص و طبقه بندي اطلاعات به كمك ماشين هاي فراگيري مبتني بر شبكه هاي عصبي، SVM و HMM

مدیریت
هیئت علمی
هیئت علمی همکار
کارمندان
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف