کادر فنی

  • ناصر افشار

  • محمود دزفولی

  • آزیتا راضی زاده

  • منصوره شاکری

کادر اداری

  • شبنم درمنش

  • زیبا گزانی

مدیریت
هیئت علمی
هیئت علمی همکار
کارمندان
پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف