دومین کارگاه آموزشی "فناوری‌های کوانتومی"

مدرسه علم و فناوری کوانتوم "سایکت"‌، به عنوان اولین مدرسه کوانتومی، تحت نظر مرکز تحقیقات مهندسی کوانتوم و فناوری فوتونیک دانشگاه صنعتی شریف،‌ دومین کارگاه آموزشی "فناوری‌های کوانتومی" را اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند.

اطلاعات بیشتر