گروه الکترونیک
هدف از ايجاد گروه الکترونیک، انجام پژوهش بر لبه زمینه های پیشرفته در رشته الکترونیک ، به منظور رفع  بخشی از نیازهای کشور در این بخش و همچنین بومی نمودن بخشی از فنآوری های روز دنیا می‌باشد . در این راستا فعالیت های گروه الکترونیک حول زمينه های زیر تمرکز يافته است :
 
●    طراحی، ساخت و راه‌اندازی سیستم های ابزار دقیق در بر گیرنده چند فناوری
●    جمع آوری، پیش پردازش و پردازش سیگنال
●   تصویربرداری، پیش پردازش و پردازش تصویر
●    شبکه راداری امن
●    کاربرد پردازش سيگنال در آزمون غيرمخرب مواد
●   آزمون وتحلیل سیستم های صنعتی
●    طراحي و پياده سازي مدارهاي مجتمع صنعتي