گروه مخابرات

رسالت اصلي اين گروه انجام پژوهش هاي پيشرفته و به روز، رفع معضلات علمي و صنعتي كشور، و تامين فرصت هاي مناسب علمي و پژوهشي براي دانشجويان مستعد مهندسي برق در زمينه هاي مخابرات و پردازش سيگنال مي‌باشد. گروه مخابرات بخش مهمي از فعاليت خود را به طور خاص در جهت توليد و گسترش آخرين فناوري هاي روز دنيا در كشور  با هدف ارتقاء علمي، فني و آموزشي در زمينه هاي تخصصي شامل موارد زير متمركز نموده است:
●  مدیریت شبکه ها و سيستم‌های مخابراتي بیسیم
●  سيستم‌هاي مكان‌يابی و رهگیری ماهواره‌اي
●  سيستم‌هاي تشخيص صحبت و گوينده
●  كدكننده‌هاي صحبت و اطلاعات با نرخ بيت پايين
●  سيستم‌هاي رمز از طریق  نهان سازی اطلاعات و تحليل آن ها
●  طبقه‌بندي سيگنال هاي صوتي و تصويري براي بايگاني و بازيابي اتوماتيك
●  مدل سازی اطلاعات صوتي و تصويري